Stäng sidan
EngineerCareer_Day

EngineerCareer Day 2018

Är du ingenjör och arbetar inom system, IT, produktion, logistik, underhåll, Forskning och Utveckling, Projektledning och Energi och infrastruktur kan jobbet för dig finnas hos några av Södertäljes attraktiva arbetsgivare? EngineerCareer Day är en nischad rekryteringsmässa för ingenjörer som arrangeras på initiativ av Scania och AstraZeneca i samarbete med Destination Södertälje.

EngineerCareer Day 2018 hålls på Tom Tits Experiment i centrala Södertälje den 4 februari klockan 13.00-16.00, sista anmälningsdag är den 31/1.

Inträdet till Tom Tits Experiment ingår för dig och din familj när du kommer som besökare på mässan.

Samtliga utställare:

 • Scania

  Vi levererar skräddarsydda tunga lastbilar, bussar, motorer och tjänster med fokus på effektiva lösningar med låga koldioxidutsläpp i syfte att stärka kundens lönsamhet. Scanias huvudkontor ligger i Södertälje där också majoriteten av Scanias arbetsområden finns representerade.

  Scanias framgångar bygger på ett attraktivt erbjudande där vi fortsätter att skräddarsy relevanta lösningar för våra kunder. Våra arbetsmetoder är implementerade i hela Scaniaorganisationen och bygger på våra kärnvärden med ett starkt fokus på ständiga förbättringar. I Södertälje bedrivs en stor del av Scanias verksamhetsområden, från forskning och utveckling till produktion. Denna unika närhet bidrar till ett värdefullt helhetsperspektiv och gör att vi kan leverera hög kvalitet på alla områden.

 • AstraZeneca

  AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel.  Vår verksamhet – att forska fram nya läkemedel – betyder mycket för många människor och för samhället. För att vara framgångsrika räcker det inte att ha bra läkemedel, vi måste också ha ett högt förtroende bland våra patienter, medarbetare, kunder, aktieägare och i samhället.

  På AstraZeneca möts du av en arbetsmiljö där kreativa idéer och innovativ teknik möter världsledande forskning. Dessutom kommer allt du gör tjäna ett syfte, att skapa framtidens läkemedel. AstraZeneca är verksamma i mer än 100 länder världen över, och alla våra arbetsplatser har en internationell prägel

 • Caverion

  Caverion designar, installerar, förvaltar och utvecklar användarvänliga och energieffektiva lösningar för byggnader och industrier. Våra tjänster och lösningar används i bostadshus, kommersiella fastigheter, inom offentlig sektor och i industriprocesser. Detta säkerställer hög driftsäkerhet, säkra, hälsosamma och inbjudande miljöer, optimal prestanda och kostnadseffektivitet.

  Vårt mål är att bli en ledande europeisk leverantör av avancerade och hållbara livscykellösningar för byggnader och industrianläggningar. Våra styrkor omfattar teknisk kompetens och ett heltäckande tjänsteerbjudande inom samtliga teknikområden genom fastigheters och industrianläggningars hela livscykel.

   

 • DevPort

  Inom Produktutveckling och inom Inbyggda System har DevPort sedan starten 2008 varit en stark spelare på marknaden och vi har genomfört flera stora meriterande samarbetsprojekt med våra kunder. DevPort har sedan starten även arbetat med kundsatelliter där våra medarbetare jobbar med projektleveranser för fordonsindustrin. För att stärka, utveckla och säkra vår kompetens och leveranskapacitet, så är DevPort sedan hösten 2017 noterade på Nasdaq Firth North Premier.

  Inom vår huvudbransch fordonsindustrin, har man genomgått ett teknikskifte där exempelvis mjukvara efterfrågas allt oftare. Detta märks exempelvis inom bilindustrin där satsningar på självkörande bilar skapar stora behov av mjukvaruutvecklingskompetens. Pilotprojekt och verifierande tester utförs kontinuerligt för att branschen skall stå redo för en bredare lansering av denna spännande nya teknik. Under de närmsta åren kommer vi uppleva en gradvis övergång till denna typ av fordon med helt andra krav på funktioner och utvecklade tjänster.

  Vi ligger i teknikens framkant och stödjer våra kunder i de olika teknikskiften som sker.

  På DevPort har vi idag tre spetskompetensområden inom vår verksamhet.

  – Produktutveckling
  – Inbyggda System
  – Produktionsutveckling

 • KTH

  KTH i Södertälje erbjuder utbildningar med fokus kring hållbar produktion med ämnesområden som exempelvis logistik, systemkunskap, processutveckling, optimering, kvalitetsförbättring, konstruktion och produktutveckling. Utbildningarna har stark koppling till näringslivet och studenterna har kontinuerlig kontakt med företag såsom Scania och AstraZeneca under sina studieår. Det leder naturligt till mycket goda förutsättningar för framtida anställningar för våra färdiga ingenjörer. Studenter som läser i Södertälje har mycket god chans att hyra en studentlägenhet redan från studiestart.

  Under närmaste framtiden kommer en ny forskningsmiljö att byggas upp inom forskningsområdena strategiskt underhåll, produktionslogistik och produktionsledning, vilka tillsammans ska bidra till en hållbar industri.

 • N4

  N4 erbjuder utveckling, support, service och underhåll inom forsknings- och tillverkningsmiljöer. N4 tar ansvar för kundens hela behov av service, drift och underhåll samtidigt som vi aktivt arbetar med att minska kundens totala drift & underhållsbudget.

  N4 är ett företag baserat på Lean filosofin med tydligt fokus på utveckling av medarbetaren och leveransen till kund.  ”Lite Bättre varje dag”

  N4 är ett av de snabbast växande företagen i Stockholms län och har utsetts till Gasellföretag flera år i rad av Dagens Industri. N4:s Huvudkontor ligger i Södertälje, men vi levererar tjänster på flera strategiska orter i Sverige.

  N4 är indelat i tre leveransområden;

  Scientific Services med support, service, drift och underhåll på utrustningar och analysinstrument inom forskning och laboratoriemiljöer, vi är forskarens ”112”

  Industrial Services med inriktning på projektledning, design och installation av kundanpassade process & automationssystem

  IT Services levererar projektledning, design och support på IT-system och utrustningar samt är ISP leverantör med fokus på bredband via fiber och flexibla telefonilösningar

  www.n4.nu alt. info@n4.nu

 • PlantVision

   

  PlantVision är ett av marknadens ledande konsultföretag vad gäller realisering av operativa förbättringar. Vi ser helheten och har en bred branscherfarenhet samt djupgående expertis inom våra lösnings- och kompetensområden. Vi stöttar våra kunder med professionella tjänster och ett grundläggande kvalitetstänk – från strategi och planering till projektgenomförande, utbildning och långsiktigt stöd. Samtidigt erbjuder vi marknadens mest kompletta utbud av produktionsnära informationslösningar. Med världsledande lösningar som grund för operativa förbättringar hjälper vi våra kunder att förvandla produktionsinformation till affärsnytta. Vårt mål är alltid detsamma – att hjälpa våra kunder att öka sin lönsamhet och att skapa en långsiktig konkurrensfördel för sina verksamheter

 • Semcon

  För oss är en djup förståelse för människor och deras beteenden centralt i allt vi gör. Med kunskap om mänskliga beteenden blir det möjligt att utveckla bättre produkter. Bättre för slutanvändaren men också för våra kunder, eftersom en produkt med högre upplevd kvalitet ger en större konkurrensfördel – och i regel även ökad försäljning.

  Kunskapen om användare, design och teknik genom alla delar av produktutvecklingen gör Semcon unikt – och ger kunderna bättre kontroll och kvalitet. Semcon består av områdena ingenjörstjänster och produktinformation som erbjuder lösningar för hela utvecklingscykeln, från idé och koncept till teknisk utveckling och användarstöd.

 • Sigma

  Sigma Industry har tagit ett långsiktigt åtagande för att förnya konsultbranschen inom ingenjörstjänster. Vi är den snabba utmanaren med marknadens mest kompetenta teknikkonsulter.

  På kort tid har vi etablerat en företagskultur präglad av entreprenörskap och korta beslutsvägar där gemenskap, engagemang och glädje är viktiga element för att skapa förutsättningar att trivas och utvecklas som medarbetare. Vi ser vi våra anställda som vår största tillgång. Just därför lägger vi stor vikt vid att alla ska växa i sina yrkesroller. För medarbetare på Sigma Industry finns inga hinder – bara möjligheter!

  Med omfattande kunskap, nytänkande och precision förser vi den svenska industrin med spetskompetens inom områden som produktutveckling, industridesign, produktionssystem, simulering, el & automation, elkraft, processteknik och projektledning. Vi erbjuder både konsulter på plats hos kunden och projektuppdrag från våra lokala kontor.

 • Telgekoncernen

  Telge består av moderbolaget Telge AB och flera dotterbolag. Koncernen ägs av Södertälje kommun och har som uppdrag att ge Södertäljeborna bra tjänster och bidra till ett attraktivt Södertälje. Telge är Södertäljes femte största arbetsgivare med drygt 750 medarbetare och en omsättning på 6 miljarder.

  Vi erbjuder tjänster och service inom bostäder, bygg, el, lokaler, hamnverksamhet, värme, kyla, vatten och avlopp, kommunikation, science center, arbetsförmedling och bemanning.

  Telges mission är att bidra till att det blir bättre, enklare och roligare att bo, leva och verka i Södertälje.

  Det innebär att vi ska locka fler att bo, etablera sig och besöka oss. För att lyckas med det och skapa en framgångsrik koncern behöver vi utgå från våra kunders behov, respektera varandra och ta bort onödiga arbetsmoment. Våra kärnvärden är Enkla, Personliga, Öppna och Modiga. Kärnvärdena hjälper oss att välja rätt i vardagen på jobbet. De beskriver hur vi ska vara – öppna och personliga mot kunder, leverantörer, kommuninvånare och mot varandra. Modiga i olika situationer och enkla att ha att göra med.

 • ÅF Consult

  ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen.

  ÅF´s kärnvärden:
  Modig – Vi tänker större och utanför ramarna för att öka värdet och göra skillnad. Vi utmanar varandra, fattar modiga beslut och tar alltid ställning för det vi tror på.
  Hängiven – Vi har en unik blandning av kompetenser och är alla passionerade inom våra områden. Vi delar med oss av vår kunskap för att göra skillnad och drivs av vår nyfikenhet för att växa och lära oss mer.
  Lagspelare – Vi samarbetar för att ta vara på nya möjligheter. Vi tror att mångfald ger styrka, och vi utmanar, stöttar och tar fram det bästa i varandra.
  Making Future – Var med och skapa framtiden tillsammans med ÅF!

Sidan uppdaterad: 2017-12-06

Stäng sidan