Stäng sidan
Samverkan, skola och näringsliv

Utbildning och näringsliv

Skolans koppling till arbetslivet är viktig för att skapa möjligheter för elever och studenter att senare komma in på arbetsmarknaden. Här är några exempel på vad som görs i Södertälje för att förbereda inför arbetslivet och stärka entreprenörskap och företagande.

Förskolan

Redan i förskolan arbetar vi med att väcka barnens kreativitet, skaparlust och främja ett miljömässigt förhållningssätt genom Remida. Här samarbetar lokala företag med förskolor som samlar in rest- och spillmaterial som barnen får utforska och exprimentiera med. I Remida binder man samman industri, utbildning och konst.

Grund- och gymnasieskolan

Flera av Södertäljes grund- och gymnasieskolor arbetar med entreprenörskap. Det gäller allt från att lärarna får utbildning i Entreprenöriellt lärande till att man har ett aktivt utbyte med företag för att kunna ge eleverna praktikplatser. Ung Företagsamhet finns också på plats i Södertälje och lär ungdomar att driva företag i gymnasieskolan.

Högskolan

Campus Telge är mötesplatsen för högre utbildning i Södertälje. Det finns ett nära samarbete med arbetslivet för att utbildningarna ska vara attraktiva på arbetsmarknaden. Det bästa exemplet är Yh-utbildningarna som finns här som tas fram tillsammans med näringslivet och utgår ifrån vad för kompetens som näringslivet eftersöker. Dessutom finns här högskoleutbildningar bland annat inom vård och skola.

Vi samarbetar med olika högskolor såsom Karlstad universitet, Högskolan i Skövde, Högskolan i Gävle, Mälardalens högskola och Mittuniversitetet. I Södertälje finns också KTH-Södertälje som utbildar högskoleingenjörer.

Sidan uppdaterad: 2014-05-21

Stäng sidan