Stäng sidan

Södertälje Science Park - modell

Södertälje Science Park

Södertälje Science Park är en kreativ nod för samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle. Vi skapar en miljö där utbildning, forskning, innovationer och gränsöverskridande samarbeten skapar värden och ledande utveckling inom våra profilområden Hållbara Produktionssystem, Life Science och Hållbara Livsmedel. Vi vidareutvecklar vår världsledande kompetens inom våra styrkeområden och tar dem in i framtiden.

Sidan uppdaterad: 2014-11-05

Stäng sidan