Stäng sidan

Bo och leva
i Södertälje

I Södertälje har idéer fötts
och människor mötts och
handlat i över tusen år.
År 2022 är vi 100 000
Södertäljebor.
Välkommen du med!

Stäng sidan