Stäng sidan
SÖDERTÄLJE 2020-05-19. 
Södertälje kommun. 
Foto: Pontus Orre Kod: 85527

Turista hemma i sommar!

Södertälje har verkligen lite av allt, vi har fina badplatser, vackra naturreservat, en fin stadskärna, platser som påminner oss om tider för länge sedan, kultur och spännande museum.

Coronapandemin har medfört att årets sommar blir annorlunda än andra somrar. Den har medfört utmaningar större än många kanske förutsåg. Besöksnäringen är en del av näringslivet som drabbats hårdast.
Därför satsar Södertälje kommun extra på att stötta besöksnäringen i Södertälje genom bland annat en stor marknadsföringskampanj för att inspirera och locka Södertäljebor och andra att spendera semestern i Södertälje.

Utöver marknadsföringskampanjen arbetar Södertälje kommun med andra aktiviteter som syftar till att stödja och utveckla besöksnäringen i Södertälje.

På den digitala Frukostklubben den 28 maj presenterades alla delarna i Turista hemma-satsningen vilken består av följande aktiviteter;

 • Mobil Infopoint, en mobil besöksservice som kommer dit besökaren är.
 • Infopoints, mini-turistbyråer som sätts upp i olika delar av kommunen.
 • Ny turistwebb, arbetet med framtagning av ny turistwebb påskyndas.
 • Videohälsningar från aktörer inom besöksnäringen som sprids online och är bekostade av kommunen.
 • Utskick till alla hushåll i Södertälje med en broschyr om olika saker som finns att upptäcka och uppleva i Södertälje.

Södertälje kommun gör även andra satsningar i stadskärnan

  • Avgiftsfri parkering i två timmar på flera parkeringar.
  • Tillhandahåller särskilda handelsbodar till de butiker som vill flytta ut delar av sin försäljning utomhus.
  • En ny uteservering på torget

 

 

Stöd till evenemang

Under den uppkomna pandemin så har alla evenemang i Södertälje ställts in. Detta har inneburit stora påfrestningar på evenemangsbranschen. Det ger även stora effekter hos föreningslivet, där evenemang ofta kan vara en viktig intäktskälla för att finansiera föreningens basverksamhet.

Därför har Destination Södertälje satt upp ett särskilt stödprogram för att stötta aktörerna i att så snabbt som möjligt komma igång med evenemangsverksamheten igen, när det lättas på restriktionerna.

Programmet består av:

 • Evenemangslotsning

En funktion i syfte att snabbt och effektivt komma i kontakt med rätt person för att få råd om evenemang – och diskutera konkreta åtgärder utifrån varje enskild aktörs unika situation och verksamhet.

 • Avgiftsfri markupplåtelse i samband med evenemang

Ingen hyra för markupplåtelse i samband med utnyttjande av kommunal mark för evenemang.

 • Finansiell hjälp för att komma igång med eventsatsningar

Möjlighet till finansiellt stöd för att snabbt komma igång med evenemangen till hösten.

 

För mer information, kontakta Destination Södertälje; destination@sodertalje.se

Sidan uppdaterad: 2020-06-01

Stäng sidan