Stäng sidan
SÖDERTÄLJE 2018-06-11.
Södertälje kommun, Hölö och Järna.
Foto: Pontus Orre

Järnas historia

Järna har en lång historia och fick troligtvis sitt namn redan under stenåldern. I namnet finns en rest av det fornnordiska ordet garn, detta betydde tarm eller bågsträng tvinnad av tarmar.
Det kom också att betyda långsmala vikar eller sund vilket var utmärkande för trakten vid den här tiden.
Från bronsåldern har man hittat bland annat hittat lämningar i form av en hällristning och från järnålder rester av fornborgar och runstenar.
Bygden har präglats av jordbruket men här fanns också malmgruvor där man bröt malm från mitten av 1600-talet ändra fram till slutet av 1800-talet.

Järna har historiskt varit en knutpunkt med gästgiverier för resande som kunde övernatta, få
en bit mat och utfodra sina djur. Sedan 1970-talet löper E4 genom orten och 1862 invigdes
Järna station. Dagens besökare tar sig lätt hit med bil eller med tåg.

Sidan uppdaterad: 2020-06-24

Stäng sidan