Stäng sidan
matlust-740×384

Välkommen till MatLust

MatLust är ett femårigt projekt vars mål är att bidra till en hållbar livsmedelsnäring i hela Stockholmsregionen. Vi erbjuder kostnadsfria utvecklingsprogram, nätverk och andra former av stöd till små och medelstora företag inom livsmedelsbranschen. Allt för att ge företagen bättre förutsättningar och bidra till en växande marknad för hållbart producerade livsmedel.

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Genom MatLust – och uppbyggnaden av Södertälje Science Park – blir Södertälje ett kunskapscenter och en kreativ mötesplats för samverkan mellan näringsliv, forskning, utbildning, offentlig sektor och civilsamhälle.

Ditt företag kan delta i MatLust

Att delta i MatLust är helt kostnadsfritt. Vi erbjuder bland annat nätverk och samverkansmöjligheter, expertkunskap, program för kompetensutveckling, innovation och processutveckling, testlabb och testbäddar för nya produkter.

Företag kan välja att delta i olika aktiviteter inom ett eller flera av projektets sju delområden:

 1. Nätverk
 2. Marknadsaktiviteter
 3. Affärs- och innovationsutveckling
 4. Processförbättring (LEAN)
 5. Produkttester
 6. Aktuell forskning
 7. Offentliga regelverk och upphandling
För små och medelstora livsmedelsföretag i Stockholmsregionen

MatLust vänder sig till små och medelstora livsmedelsföretag (under 250 anställda och max 50 miljoner euro i omsättning) inom:

 • Produktion och förädling (dock ej enbart primärproduktion)
 • Restaurang- och måltidsverksamhet
 • Detaljhandel och grossister
 • Kringtjänster till livsmedelsföretag

90% av deltagande företag ska komma från Stockholms län. 10% kan även komma från angränsande län, främst Sörmlands län.

Bakgrund

Maten spelar stor roll och dess väg från jord till bord står för drygt 40% av vår totala klimatpåverkan. Men många människor vill äta klimatsmart, miljövänligt, hälsosamt, Östersjövänligt, närproducerat, säsongsanpassat, vegetariskt, energisnålt, kemikaliefritt, kretsloppsanpassat osv. Och allt fler företag inom livsmedelssektorn arbetar aktivt med hållbarhetsfrågorna.

Livsmedel är en näring med många små och medelstora företag. MatLust ska bidra till tillväxt och att skapa arbetstillfällen i dessa företag.

Vi står bakom MatLust

MatLust drivs av Södertälje kommun genom Destination Södertälje. Det är ett femårigt projekt (2015-2020) som till hälften finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF. Resten av finansieringen kommer från Södertälje kommun och dess samarbetspartners KTH och Acturum/Biovation Park, Saltå Kvarn med flera. Matlust utgår från Södertäljes prisbelönta arbete med hållbara måltider inom förskola, skola och äldrevård, en lång tradition av hållbar livsmedelsproduktion, bland annat baserad på 60 år av forskning på hållbara jordbrukssystem, samt kända företag med sin bas i kommunen, som Saltå Kvarn och Cerealia.

Kontakta oss

Läs mer om Projekt MatLust på www.matlust.eu. Du kan också gilla sidan på Facebook, www.facebook.com/projektmatlust.

Vill du komma i kontakt med oss, maila oss på matlust@sodertalje.se eller ta kontakt med projektledare Helena Nordlund på 08-523 071 23 eller helena.nordlund@sodertalje.se.

Sidan uppdaterad: 2020-03-04

Stäng sidan