Stäng sidan

Destination Södertälje

Destination Södertälje är en del av Södertälje kommun och har som uppdrag att arbeta för att öka attraktionskraften för Södertälje som plats.

Tillsammans med andra aktörer vill vi skapa ett ännu bättre Södertälje där det finns utrymme att utveckla och förverkliga sina idéer. Vi vill lyfta fram de olika möjligheter som finns för företagare, studenter och besökare och även visa att Södertälje är en attraktiv plats att leva och bo i.

Destination Södertälje arbetar med att utveckla näringslivet genom att stärka innovationssystemet, attrahera etableringar och ge företagsservice.

Stäng sidan