Stäng sidan

Anordna evenemang

Det arrangeras årligen flera hundra evenemang i Södertälje, både stora och små. Vill du själv arrangera ett evenemang kan du kontakta kommunen för att få hjälp, råd och stöd.

Evenemang betyder mycket för en plats. Med bra evenemang ökar attraktionskraften för en plats samtidigt som det skapar en stolthet för platsen och för samman människor. Ett väl genomfört evenemang genererar även ekonomi och sysselsättning inom besöksnäringen.
Men det kan vara rörigt med alla tillstånd och tillåtelser som behöver ansökas om innan man kan anordna ett evenemang. Vi kan hjälpa dig mer råd om hur du ansöker om tillstånd på bästa sätt och vilka platser i kommunen som passar för just ditt evenemang. 

Kontakta oss på destination@sodertalje.se för hjälp!

Sidan uppdaterad: 2020-01-14

Stäng sidan