Stäng sidan
Bild 8. Mikael Grennard.

Vandra i Södertälje

Packa ryggsäcken, snöra på skorna och ge dig ut på en av alla vandringsleder som finns i Södertälje.
Vid hav, i skog eller äng - i Södertälje finns vandringsleder för alla smaker.

Ta dig tid och slå dig ner på en utsiktsplats och njut!

Här nedan hittar du tips på vandringsleder för alla nivåer och smaker.

 • Lätta vandringsleder

  Ta med barnen, mormor eller bara strosa i egen takt. Här finner du några tips på enklare vandringsleder där du enkelt kan njuta av skog och natur.

  Hagmarkststigen (Moraåns naturreservat), Järna
  Lätt, plan, går längs åkerkanten

  Hagmarksstigen visar upp de betade hagmarkerna och det öppna landskapet söder om Moraån. Stigen följer åkrarna längs kanten av åravinen och är markerad med blå brickor. Stigen har många anslutningsställen och hur lång sträcka du vill gå är upp till dig. Hela markerade sträckan är cirka 4,4 kilometer. Det finns flera vilobänkar längs vägen. Du passerar en iordningställd eldplats där du kan grilla din mat eller värma dig en stund. Ved, rastbänkar och picknickbord finns på plats. Även den gulmarkerade Åstigen passerar eldplatsen så här är det lätt att ansluta till den. Hagmarksstigen passerar även Enekullarna där det blommar en speciell flora på försommaren och det finns flera hundra registrerade fornlämningar.

  Vid ett fåtal ställen passerar Hagmarksstigen trappliknande stängselövergångar. För att göra hagmarken vid Enekullarna mer tillgänglig finns det en självstängande grind i sydöstra delen av området som även Hagmarksstigen passerar.

  Strandstigen (Farstanäs naturreservat)
  Vacker stig längs strandlinjen i Farstanäs. Passerar badet och har en bred och plan stig.

  Naturreservatet erbjuder härliga strövområden med skilda landskapstyper. Längs den rödmarkerade ”Strandstigen”, 2,7 km lång, tar du dig via barrklädda stigar och grova tallar ut till härliga badklippor med utsikt över havet och de rika fiskevattnen i fjärden utanför. Samma stig visar vägen till en vidunderlig utsikt över vattnet och leder dig längs Farstanäs badstrand.

  Stigen går igenom kuperad terräng, är bred och vältrampad. Delvis förkommer rötter. Här kan du gå med terrängduglig barnvagn.

  Logsjörundan (Järna)
  Rundslinga runt sjön och mossen, här finns nya fina spänger.

  I nordöstra delen av Järna ligger Logsjön, ett mycket uppskattat, tätortsnära naturområde där många olika natur- och upplevelsevärden ryms på liten yta. Välkommen hit för att promenera och motionera på välanvända stigar, plocka bär och svamp och åka pulka på vintern.

  Även den som har svårt att röra sig ska framöver kunna ta sig fram längs Logsjörundan, stigen som går kring Logsjön. Därför går arbetet vidare med att förbättra underlaget och att placera ut bänkar, så att fler ska kunna njuta av det omtyckta områdets natur.

 • Medelsvåra vandringsleder

  Hagar, fornminneskultur och slingrande våtmarker. När du vandrar de här lederna behöver du kunna ta dig fram genom delvis kuperad terräng där marken bitvis kan vara ojämn.

  Kulturspåret (Lina naturreservat)
  Informationsstig. Går igenom hagen där det är lite ojämn mark och på sommaren el i stängslet samt ponnyer eller kor. Lätt till medelsvår vandring.

  Kulturspåret är 2,1 km lång och leder dig längs en spännande vandring i Lina naturreservat. Här hittar du 10 olika kulturspår. Vid varje plats beskriver en informationstavla vilket kulturspår du ser, hur det har blivit till och varför det har hamnat där. Kulturspåret leder dig också längs Linasjöns södra strand och förbi fågeltornet.

  När du gått varvet runt så har kanske din nyfikenhet vuxit kring spåren från förr. Ge dig då ut och titta på naturen med andra ögon! Du kanske hittar forngravar, husgrunder eller stenmurar på flera ställen.

  Följ de gula träbrickorna med svart fornminnesmärkning för att hitta längs Kulturspåret. Stigen går delvis på grusvägar, breda skogsstigar och genom en hagmark. Här passerar du två trappliknande stängselövergångar.

  Våtmarkstigen (Lina naturreservat)
  En av naturvårdarnas favoriter. Häftig när det regnar men kan vara myggig på sommaren. Medelsvår vandring på grund av att stigen är smal och marken är bitvis ojämn. Start vid Lina naturreservats huvudparkering/buss till Linavägen.

  Våtmarksstigen är 2,6 km lång och markerad med blå brickor. Den leder dig förbi fyra stora våtmarker och längs Linabäckens slingrande vatten. Stigen börjar vid reservatsparkeringen i södra delarna av Lina naturreservat och tar dig igenom fuktig, nästan djungellik sumpskog och betesmark.

  Våtmarkerna har förut varit lertäkter åt Lina och Kiholms tegelbruk som låg vid Mälarens strand under 1800- och 1900-talet. Lertäkterna gjordes om till våtmarker mellan åren 2000 och 2011 och är idag livsmiljöer för många groddjur, insekter och fåglar. Här trivs till exempel den hotade större vattensalamandern och i Linabäcken kan du få syn på strömstare på vintern.

  Stigen är smal, delvis fuktig och rik på rötter. Du passerar två trappliknande stängselövergångar, en smal trappa och en träbro med räcke. Kor betar i hagen från maj till oktober.

  Måsnarenleden
  Bra parkeringsmöjligheter vid Tveta eller Vasa. Mycket fin led kring sjön, med bitvis stenig och kuperad stig. Obs! Leden passerar just nu ett byggarbete i Almnäs där det tyvärr är lite svårt att hitta omledningen.

  Måsnarenleden är en vandringsled på ca 12 km med fina natur- och kulturupplevelser. Längs leden kan du uppleva sjöstränder, skogar, naturbildningar fågelskåda och se kulturhistoriska lämningar efter människan genom tiderna.

  Måsnarenleden rundar sjön Måsnaren som ligger sydväst om Södertälje tätort. Stora delar av leden går längs med sjöns stränder och uddar. Här får du fina vyer över vattnet och öarna. I norr passerar leden Wasaskogen och Stövelberget med fina fornlämningar. På södra sidan om sjön går den genom Almnäs och det gamla militärområdet ”Ing1” där du kan njuta av öppna landskap, gamla alléer och stora ekar. Leden passerar även Tveta friluftsgård och Eklundsnäs bad och camping på sjöns östra sida.

  Leden är märkt med blå markering. Vissa delar är kuperade stigar medan andra är lättgångna grusvägar. Mer om hur du kan nå leden, vad du kan uppleva längs den och hur terrängen ser ut kan du läsa i en särskilt karta/broschyr om leden. Kartan (broschyren) finns att hämta vid stadshusentrén i Södertälje. Titta gärna i den även på Södertälje kommuns hemsida (länk?).

  Kustleden
  Mycket fin led längst Södertäljes Östersjökust. Om man inte vill parkera bilen och gå leden fram och tillbaka så kan man ta bussen till Solåkrabyn/Pilkrog i närheten av Farstanäs naturreservat och Ytter eneby i närheten av Yttereneby naturreservat.

  När du vandrar längs Södertäljes kust får du uppleva många olika natur- och kulturmiljöer. Njut av omväxlingen mellan lummig sagoskog, betade strandängar, hällmarker med hisnande utsikter över fjärden och ekologiska trädgårds- och odlingsmiljöer.

  Kustleden är 12 kilometer lång och ger dig möjlighet att vandra mellan Farstanäs och Yttereneby naturreservat. Du passerar bland annat Pilkrogsviken, Ytterjärna kyrka och – kulturcentrum. Kustleden går delvis jämsides med Ekoleden och är markerad med blå-vita Kustleden-brickor. Du går mestadels på småstigar genom kuperad terräng. Grusvägar och någon kort sträcka på asfalterad bilväg förekommer. Du kan börja och avsluta leden var du vill. Toalett och fika-/lunchmöjligheter hittar du vid Farstanäs camping (sommartid) och Ytterjärna kulturcentrum. Du kan grilla din mat vid eldplatsen i Yttereneby naturreservat. Ved finns.

 • Utmanande vandringsleder

  Kalkbrottsstigen (Kalkbergets naturreservat)
  Fantastisk utsikt och mäktigt att gå på bergsryggen, men brant att ta sig upp.

  Kalkbrottstigen är rödmarkerad på stenrösen och träd och 1,3 km lång (enkelväg). Stigen leder dig upp och längs Kalkberget ner i kalkbrottet vid i nordöstra änden av naturreservatet och ut mot vattnet. Du kan välja gå samma väg via berget tillbaka eller att ströva tillbaks längs grusvägen nedanför berget och strandängarna.

  Floran och faunan i på berget är unik på grund av den höga halten kalk i bergarten. Här trivs arter som du normalt endast påträffar på Öland och Gotland. På sommaren blommar den vackra orkidéen Sankt Pers nycklar tillsammans med blodnäva, fältmalört och vit fetknopp. I den blomrika miljön trivs många fjärilar. Har du tur kan du seden ovanliga hasselsnoken värma sig i solen på våren. Uppe på berget står ett fikabord med sittplatser – en perfekt plats för picknicken. Här kan du njuta av en fantastisk utsikt över Egelsvik och Himmerfjärden. Kanske förgyller havsörnen din paus med att flyga förbi.

  I nordöstra änden av berget finns ett gammalt övergivet kalkbrott som användes i slutet av 1800-talet. Tänk på att ta det försiktigt runt kalkbrottet då det är väldigt branta stup här. Vid kalkbrottet finns en trappa som tar dig ner från berget och in i kalkbrottet. Den skottas inte på vintern så var medveten om halka. Längs stigen finns flera ställen där iordningställda rep hjälper dig att hålla balansen i branta partier.

Sidan uppdaterad: 2020-06-11

Stäng sidan