Stäng sidan
Södertäljebyrån.jpg

Bakgrund

Konkurrensen om invånare, besökare och företag är stentuff. Alla platser behöver tillväxt för att må bra – för att kunna erbjuda ett gott samhälle med nödvändiga servicefunktioner. Alltså behöver även Södertälje arbeta aktivt för att skapa tillväxt i form av nya invånare, besökare och företagsetableringar.

Södertälje har oerhört mycket att vara stolt över men en negativ mediabild att förhålla sig till och behöver en enhetlighet i det som kommuniceras ut om platsen Södertälje.

Det var bakgrunden till att Södertälje kommun i slutet av 2014 startade ett varumärkesarbete för platsen Södertälje. Eftersom platsvarumärket Södertälje ägs gemensamt av de som bor och verkar i Södertälje var det naturligt att involvera många människor i processen.

Många delaktiga i arbetet

Alla som bor och verkar i Södertälje har haft möjligheten att tycka till i workshops, via webben och i en undersökning som genomförts bland Södertäljebor. Därtill har de nationella attityderna fångats in genom en attitydundersökning. Den externa och interna bilden har tydligt visat på ett glapp och ett behov för Södertälje att aktivt jobba med sitt varumärke. En spännande och äkta bild har successivt skapats i samarbete mellan många människor.

Den enande kraften

Alla arbeten behöver någon form av projektledare eller enande kraft. Destination Södertälje är den enande kraften för platsmarknadsföringen av Södertälje. Därmed inte sagt att Destination Södertälje äger platsvarumärket. Platsvarumärket Södertälje ägs gemensamt av de som bor och verkar i Södertälje med omnejd. Därför behöver Destination Södertälje ständigt ha dialog med delägarna.

Sidan uppdaterad: 2017-06-23

Stäng sidan