Stäng sidan

Varumärkesplattform

Tillsammans äger och bygger vi varumärket Södertälje. Varumärkesplattformen är vår gemensamma led­stjärna när vi utvecklar och pratar om Södertälje. Är vi många som jobbar med samma ledstjärna blir vi tydliga på mark­naden och skapar förutsättningar för framtida framgångar. Här är de tre hörnstenar som utgör grunden för vår varumärkesplattform. Lägg dem på minnet och känn dig fri att tillämpa innehållet i din vardag!

1. Position

Där världarna möts

Positionen handlar om vad andra ska tänka och känna när de kommer i kontakt med Södertälje. Den särskiljer oss från andra och är den röda tråden i allt vi kommunicerar. Den är också vår ledstjärna när vi utvecklar platsen. Det är dock ingen slogan utan ett  huvudbudskap som kan sägas på många olika sätt.

2 .Profilbärare

Industri i framkant • Innovation • Mångkultur

De tre profilbärarna beskriver vad vi lyfter fram när vi berättar om Södertälje på en övergripande nivå. Dessa tillgångar representerar det som är unikt för oss och som efter­frågas av våra målgrupper och framför allt är det kombinationen av de tre som gör oss unika.

3. Personlighet

Färgstark • Nyfiken • Urban • Ansvarstagande

Precis som människor har platser också personlighet. Personlighets­orden ska genomsyra hur vi kommunicerar och är också vägledande för hur vi beskriver Södertälje.

Fördjupning

 • Inledning

  Konkurrensen om invånare, besökare och företag är stentuff. Alla platser behöver tillväxt för att må bra – för att kunna erbjuda ett gott samhälle med nödvändiga servicefunktioner. Alltså behöver även Södertälje arbeta aktivt för att skapa tillväxt i form av nya invånare, besökare och företagsetableringar.

  Södertälje har oerhört mycket att vara stolt över men en negativ mediabild att förhålla sig till och behöver en enhetlighet i det som kommuniceras ut om platsen Södertälje.

  Det var bakgrunden till att Södertälje kommun i slutet av 2014 startade ett varumärkesarbete för platsen Södertälje. Eftersom platsvarumärket Södertälje ägs gemensamt av de som bor och verkar i Södertälje var det naturligt att involvera många människor i processen.

  Många delaktiga i arbetet

  Alla som bor och verkar i Södertälje har haft möjligheten att tycka till i workshops, via webben och i en undersökning som genomförts bland Södertäljebor. Därtill har de nationella attityderna fångats in genom en attitydundersökning. Den externa och interna bilden har tydligt visat på ett glapp och ett behov för Södertälje att aktivt jobba med sitt varumärke. En spännande och äkta bild har successivt skapats i samarbete mellan många människor.

  Ledstjärna för utveckling och marknadsföring

  Innehållet i den här varumärkesplattformen ska främst ses som en ledstjärna. En ledstjärna för utveckling och för marknadsföring. För kommunen, men också för företag, organisationer och människor i Södertälje med omnejd. Är vi många som jobbar med samma ledstjärna blir vi tydliga på marknaden och skapar förutsättningar för framtida framgångar. Det är ett arbete som är långsiktigt och involverar många människor. Plattformen löser givetvis inte alla vardagliga problem vi står inför men den hjälper oss att skapa stolthet, driva förändring och skapa enhetlighet. Den är en av många pusselbitar i framtidens Södertälje.

  Södertälje är ditt, så känn dig fri att tillämpa innehållet i den här plattformen i din vardag.

 • Ägare av platsvarumärket
  Tillsammans äger och bygger vi platsvarumärket Södertälje.

  Alla arbeten behöver någon form av projektledare eller enande kraft. Destination Södertälje är den enande kraften för platsmarknadsföringen av Södertälje. Därmed inte sagt att Destination Södertälje äger platsvarumärket. Platsvarumärket Södertälje ägs gemensamt av de som bor och verkar i Södertälje med omnejd. Därför behöver Destination Södertälje ständigt ha dialog med delägarna.

 • Målgrupper

 • Omvärldens bild
  Scania, ishockey, Stockholm, invandrare och kringlor är de främsta nationella associationerna till Södertälje. Extremt få kan ange vad som är det bästa eller sämsta med Södertälje, vilket visar att kännedomen är oerhört låg.

  Omvärlden anser i relativt hög grad att Södertälje är en internationell plats. De som någon gång besökt Södertälje anser i högre grad att Södertälje är internationellt. De tillfrågade anser att Södertälje är en plats med stora problem. Södertälje får lågt betyg när vi frågar om Södertälje är en bra plats att driva företag och göra karriär på samt att besöka. 10% av de tillfrågade kan tänka sig att bo i Södertälje.

  Källa: Nationell attitydundersökning okt 2014

 • Den interna bilden
  Scania, invandrare och mångkulturellt är de främsta associationerna i attitydundersökningen genomförd bland Södertäljebor. Södertälje uppfattas både som en internationell plats och en plats med stora problem. Även internt är bilden relativt negativ när vi frågar om Södertälje är en plats med bra karriärmöjligheter samt en bra plats att driva företag på.

  Källa: 4 workshops, attitydundersökning Södertäljebor, webbkampanj

  De som bor och verkar i Södertälje är stolta över:
  • Mångfald och mångkultur som skapar en internationell plats
  • Närodlat, ekologiskt och hållbart
  • Företagande och innovation
  • Socialt ansvarstagande
  • En egen stad – ingen förort
  • Idrottsstaden
  • Utbildning och forskning
  • Vilja och mod
  • Tom Tits
  • Nära till skog och vatten

  De är inte så stolta över den negativa mediabilden, skolornas attraktivitet, segregation och utanförskap, kriminalitet, brist på bostäder och på aktiviteter för ungdomar.

  Södertäljes personlighet, enligt de som bor och verkar i Södertälje
  • Modig och har attityd
  • Nyfiken och innovativ
  • Internationell, mångkulturell
  • Målmedveten
  • Öppen
  • Färgstark
  • Kreativ
  • Världsvan
  • Splittrad mellan stolthet och dålig självkänsla
  • Idrotts- och kulturintresserad
  • Vacker och naturlig
  • Matintresserad men lite ohälsosam
  • Familjär
  Känt för i framtiden, enligt de som bor och verkar i Södertälje
  • Internationell knutpunkt
  • Mångfald och mångkultur
  • Industri och företagande
  • Innovation och forskning
  • Progressiv och välkomnande kommun
  • Hållbarhet – ekologisk och social
  • Ekologisk och biodynamisk mat
  • Kämpaglöd och mod
  • Öppenhet, tolerans och acceptans
  • Idrottsstad
  • En plats som är medveten om och har tagit tag i sina problem
  • En plats med ett bra utbud för ungdomar
  • En modern och trygg stad
 • Förflyttning
  Det finns ett glapp mellan den interna och den externa bilden. Södertälje behöver göra följande förflyttning i omvärldens medvetande för att vara en attraktiv plats:

  Problem och kriminalitet   »   Kreativitet och mod


  Inpendlingsstad   »   En plats för både jobb och boende


  Tråkig betong   »   Urban lekplats


  Förort   »   Stad


  Grå industristad   »   Modern och hållbar industri


  Dålig självkänsla   »   Stolt och färgstark

 • Position
  Där världarna möts

  Positionen handlar om vad andra ska tänka och känna när de kommer i kontakt med Södertälje. Den särskiljer oss från andra och är den röda tråden i allt vi kommunicerar. Den är också vår ledstjärna när vi utvecklar platsen. Det är dock ingen slogan utan ett huvudbudskap som kan sägas på många olika sätt.

  Södertälje är en plats som inte liknar någon annan plats i Sverige. Långt ifrån det traditionella midsommarfirandet i Dalarna. Långt ifrån den avsomnande bruksorten. Långt ifrån det medelstora och förväntade.

  Södertälje är en färgstark plats uppbyggd av människor med olika bakgrund, något som tagit oss ut i världen och världen till oss. Vi är en modern industristad som lockar smarta människor från både när och fjärran. Här finns stora exportbolag och entreprenörer med kontakter över hela världen. Här finns Sveriges främsta Science Centre, Tom Tits, som odlar ungas nyfikenhet och innovationslust.

  Vi är en plats som vågar visa att vi inte är perfekta, att vi är medvetna om våra utmaningar och inte räds för att ta tag i dem. Det gör oss mer mänskliga, modiga och levande än många andra platser.

  Vi är urbana, innovativa och internationella. Södertälje är en plats där världarna möts.

  Där världarna möts, några exempel:
  • En internationell plats med kunskap från hela världen
  • En plats där industri exporterar till hela världen
  • Den naturnära och ekologiska livsstilen med Järna som centrum möter det urbana
  • Landsbygden möter staden
  • Idrottslag från hela världen möts i Södertälje
  • Skolans värld möter det experimentella
  • Industri möter forskning
  • Människor med olika bakgrund hjälps åt

  Andra platser gör anspråk på att vara internationella och färgstarka, men i Sverige är Södertälje unik och trovärdig i att leva upp till båda parametrarna. I många avseenden har Södertälje mer gemensamt med New York och Amsterdam än med Ludvika och Linköping. Detta är något som ska användas för att skapa stolthet och förändra bilden av Södertälje.

 • Profilbärare

  De tre profilbärarna beskriver vad vi lyfter fram när vi berättar om Södertälje på en övergripande nivå. Dessa tillgångar representerar det som är unikt för oss och som efterfrågas av våra målgrupper och framför allt är det kombinationen av de tre som gör oss unika. Att våga välja bort är en framgångsfaktor när det handlar om att bygga ett starkt, tydligt varumärke.

  1. Industri i framkant

  Valet grundar sig på:
  • Två av Sveriges största, exporttunga industriföretag finns i Södertälje – AstraZeneca och Scania. Utan dem hade Södertälje inte varit den stad den är idag. De är globala förebilder inom kunskapsintensiv tillverkande industri och skapar många arbetstillfällen både i den egna organisationen och hos underleverantörer.
  • Kring de stora globala loken finns ett konkurrenskraftigt och spännande näringsliv i kommunens alla delar som omfattar allt från fastighetsbolag och konsultbolag till matindustri och vårdbolag. Exempelvis utsågs Saltå Kvarn som verkar inom matindustrin till Sveriges mest hållbara varumärke 2015.
  • Södertäljes strategiska läge är ett starkt argument för att locka fler industriföretag att etablera sig. Här finns bra kommunikationer med två europavägar, järnväg, pendeltågstationer, en internationell hamn och närhet till ett flertal flygplatser – bara 4 mil från huvudstaden.
  • Södertäljes stora tillväxt skedde i samband med industrins tillväxt på 1960-talet. Platsen har mycket av sin identitet och historia förknippat med denna epok.

  2. Innovation

  Valet grundar sig på:
  • Södertälje och Järna har en stark innovationsanda inom mat, hållbarhet, miljö och landsbygd
  • Tom Tits är Sveriges ledande Science Centre och en av Södertäljes främsta reseanledningar. Här får barn och unga möjlighet att utveckla sin nyfikenhet och experimentlusta – en bra grund för framtida innovatörer.
  • Södertälje har länge varit innovativa inom det sociala arbetet. Stor invandring har under flera decennier präglat platsen och sättet vi arbetat med integration har skapat goda exempel som Telge Hovsjö. Det har också tagit oss ända till talarstolen i FN där vi har pratat om vårt nytänkande arbete.
  • KTH och Campus Telge bidrar till nytänkande i Södertälje och bildar i samverkan med kommun och näringsliv ett starkt Triple Helix.
  • I denna anda verkar även Södertälje Science Park som möjliggör för entreprenörer och innovatörer att realisera sina idéer.
  • Södertälje har en stark tradition inom FoU och innovation.

  3. Mångkultur

  Valet grundar sig på:
  • Södertälje är känt för sina idrottsliga framgångar och med hjälp av idrotten har vi också skapat mötesplatser för olika kulturer. Exempel på detta är SM i basket, International Football Cup, föreningarna Assyriska och Syrianska samt det prisade projektet Futebol dá força.
  • Matkulturen spirar i Södertälje som tagit position inom ekologisk odling och produktion. Det finns många goda exempel på lokal, ekologisk matkultur så som Saltå kvarn, Järnaglass och kräftkakor från Bommersvik.
  • Även den antroposofiska rörelsens starka kultur som framför allt präglar Järna bidrar ytterligare till att göra Södertälje till en spännande, kulturell mötesplats.
  • Södertälje är den stad den är idag tack vare att människor från hela världen sökt sig hit för att arbeta och leva. Den stora tillväxtboomen på 60-talet hade aldrig kunnat ske utan denna inflyttning och idag är ca 40% av invånarna första- eller andra generationens invandrare. Inflyttningen skapar mångfald som är en tillgång för de globala företag som verkar i Södertälje och gör oss till en spännande, internationell plats som inte är som andra svenska städer.
 • Personlighet

  Precis som människor har platser också personlighet. Personlighetsorden ska genomsyra hur vi kommunicerar och är också vägledande för hur vi beskriver Södertälje.

  Färgstark

  Kaxig • Skinn på näsan • Dynamisk • Mångfald • Stolt

  Södertälje är en modig plats som alltid vågat gå sin egen väg. Södertälje gillar att överraska och blir sällan tråkig. Järna och kringliggande landsbygd bidrar till en färgstark mångfald som gör Södertälje unikt.

  Nyfiken

  Öppen • Kreativ • Innovativ • Entreprenöriell • Lekfull

  Den som frågar får svar. Södertälje räds inte för att fråga, testa och leka sig fram. Lekfullheten lockar besökare och har skapat många entreprenörer. Det är också den perfekta grogrunden för innovationer och utveckling av befintliga bolag.

  Urban

  Mångkulturell • Internationell • Rå • Inte perfekt • Världsvan

  Södertälje är den spännande världsvana personen som talar många språk och som du vill lära känna. Den urbana livsstilen omfattar både parkourparker och råa industrimiljöer i city och en stadsnära landsbygd med den senaste matkulturen och upplevelserna.

  Ansvarstagande

  Hållbar • Ekologisk • Accepterande • Välkomnande • Tar tag i problem

  Södertälje är rädd om vår värld och har en lång historik av att välkomna människor, värna miljön och fatta ansvarsfulla beslut. Södertälje är fullt medveten om sina problem och är inte rädd för att ta tag i dem.

 • Summering

  Position och personlighet

  Södertälje är en plats i världen, inte bara en plats i Sverige. Det är en modig plats där världarna möts. Genom att våga visa upp en färgstark, nyfiken, urban och ansvarstagande profil sticker vi ut. Vi sticker också ut genom att våga visa att vi inte är perfekta.

  Profilbärare (tillgångar)

  Södertälje har en stolt industrihistoria med imponerande export – en industri som tagit steget in i framtiden med innovation som ledstjärna. Här är exempelvis Saltå kvarn, Scania och Astra Zeneca goda exempel. På bolagen, på Tom Tits och på Södertälje Science Park får innovationslusten spira, men innovationsförmågan sätts även på prov i det sociala arbetet kring integration och sysselsättning. Kombinerat med mångfalden med invånare från hela världen, och det Järna och landsbygden men också föreningslivet bidrar med, har vi med andra ord en hel del att skryta med. Dessutom löper hållbarhet som en röd tråd genom våra tillgångar.

  Så använder vi det

  Vi kan redan idag säga att Södertälje är en plats där världarna möts på ett färgstarkt, nyfiket, urbant och ansvarstagande sätt. Redskapen för att göra det hittar du i verktygslådan. Men om det ska bli en position med än mer kraft, bör positionen även vara vägledande i de beslut aktörer i Södertälje fattar.

  Några exempel:
  • Kloka satsningar på integration
  • Lekfullheten på Tom Tits och i parkourparken smittar av sig i det offentliga rummet
  • Arbetsgivarna rekryterar med mångfald som ledstjärna
  • Aktörernas sajter finns på flera språk
  • Satsningar på infrastruktur och uppkoppling ökar tillgängligheten till övriga världen för fler
  • Smarta beslut som värnar om miljön
  • Landsbygdens tillgångar får utrymme i den urbana miljön genom evenemang
  • Prioritering av evenemang som attraherar en mångfald av besökare
  • Våga tänka nytt och låta olika världar korsbefrukta varandra
  • Och så vidare …

Sidan uppdaterad: 2017-06-23

Stäng sidan