Stäng sidan

Anordna evenemang

Under den uppkomna pandemin så har alla evenemang i Södertälje ställts in. Detta har inneburit stora påfrestningar på evenemangsbranschen. Det ger även stora effekter hos föreningslivet, där evenemang ofta kan vara en viktig intäktskälla för att finansiera föreningens basverksamhet.

Därför har Destination Södertälje satt upp ett särskilt stödprogram för att stötta aktörerna i att så snabbt som möjligt komma igång med evenemangsverksamheten igen, när det lättas på restriktionerna.

Programmet består av:

Evenemangslotsning
En funktion i syfte att snabbt och effektivt komma i kontakt med rätt person för att få råd om evenemang - och diskutera konkreta åtgärder utifrån varje enskild aktörs unika situation och verksamhet.

Avgiftsfri markupplåtelse i samband med evenemang
Ingen hyra för markupplåtelse i samband med utnyttjande av kommunal mark för evenemang.

Finansiell hjälp för att komma igång med eventsatsningar
Möjlighet till finansiellt stöd för att snabbt komma igång med evenemangen till hösten.

Kontakta oss på destination@sodertalje.se för mer information!

Sidan uppdaterad: 2020-01-14

Stäng sidan